چطوری میشود برداشت کرد چون به صفحه دارای ها نمی توانم بروم

Avatar

چرا باید به اونها رای داد برای این که در خواست برداشت میکنم میبینم یکی دیگر برداشت کرده این کلاهبردارئ است