چطوری میشود برداشت کرد چiون به صفحه دارای ها نمی توانم بروم

Avatar

من میخواهم مبلغ 3000دلار

برداشت کنم از کیف پول

واریز به حساب 6362141806184728

hhadijbbar@gmail.com