+1

کیف پول اتریوم

anonymous 2 months ago in Advert Related updated 2 months ago 2
-1


حاکمیت یعنی نظام‌هایی که اجازه می‌دهند تصمیمات گرفته شوند. در یک n'avez que یا شاید سهام‌داران برای تصویب تغییر، درباره‌ی پیشنهادها رأی‌گیری کنند. در یک نظام سیاسی ، مقامات منتخب ممکن است قوانینی را وضع کنند که تلاش می‌کند خواسته‌ایای œuvre.


تومان

واریز به حساب 6362141806184728

برداشتمبلغ 40000000تو