Your comments

سلام دوست عزیز، تنضیمات گوگل بروید، قسمت اطلاعات شخصی وارد شوید، در قسمت فعالیت های شما چگونه نمایش داده شود بروید،آنجا تمام حریم خصوصی خود را معلوم کنید که می‌خواهید دیده شود یا فقط خیر

امیدوارم توانسته باشم کمکی به شما کرده باشم💙

به این دلیل که شما در تنظیمات گوگل در قسمت (فعالیت من) حذف رو ب صورت دستی سئو کرده اید،و مطالبی رو که از قدیم در جیمیل خود ذخیره داشتید هنوز در رام شما موجود میباشد، در قسمت تنضیمات گ. گل بروید روی قسمت تمام فعالیت من رجوع کنید، روی قسمت حذف خودکار از 1۸ماه یا ۳۶ماه اوکی کنید 

امیدوارم کمکی کرده باشم

To find out my Google password, I even enter the correct password, you say it is wrong, what should I do ??

Thank you for honestly speaking to the people